top of page
Search
  • Writer's pictureMihai Vârtejaru

Dumnezeeștile Dogme (1816)

Updated: Feb 12, 2022
Foaia de titlu:

EPITOMI TON THEION DOGMATON

Adecă

Arătare, sau Adunare, pre scurt a Dumnezeeștilor Dogme

Ale Credinței.

Alcătuită de prea înțeleptul ATHANASIE dela Paros ce au

fost dascăl în Ostrovul Chiu.

(...)

În zilele prea Luminatului și prea Înălțatului Domn

SCARLAT ALEXANDRU CALIMACH VOEVOD

în Sfânta Monastire Neamțul.

(...)

la anul 1816 Fevruarie 19

de Gherontie Ieromonah Tipograful”


Cf. BRV, Tom.III, 898 (p.137)Aflându-se în stare perfectă de conservare blocul de file, înafara unui atac parazit pe primul și ultimul caiet, am decis să refac coperta lipsă de la zero, cu tot ce înseamnă materiale de epocă.

Contracoperțile au fost făcute din hârtie marmorată imitând modelele vremii, de Cristian Dima. Găurile din file au fost acoperite minuțios cu hârtie japoneză, cotorul a fost reconsolidat însă, neexistând nicio dovadă a existenței vreunui capitalband cusut, am decisă omit coaserea unuia.

Coperta a fost executată din scoarțe de lemn de stejar cu învelitoare de piele de vițel, vopsită și lustruită conform procedeelor perioadei.
Aurirea a fost executată prin metoda tradițională, cu foiță de aur dublu de 23.5 k, folosind o matriță de secol XVIII în al cărei studiu am intrat în acest articol.
Tranșele nu au suferit nicio modificare sau tratament. În scoarțe au fost montate două cheotori de bronz decorative, de tip limbă-ureche, limba fiind pe partea fixă sub formă de bumb iar urechea fiind pe partea mobilă, sunt formă de anou.


Din păcate o eroare de hard a provocat pierderea filmărilor și fotografiilor de dinainte de restaurare, dar procesul imprimării și produsul final au fost filmate:Restaurare carte veche Dumnezeeștile dogme Atanasie Athanasie carte legata secol XIV restaurare documente carte bisericeasca carte veche


93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page