top of page
Search
  • Writer's pictureMihai Vârtejaru

Lista neagră

Orice afacere are potențial o listă de clienți indesirabili.


Oameni cu care, în urma colaborării, nu aș mai dori să am de a face.


Cei aflați aici pot face publice discuțiile cu mine, cu acordul meu, deoarece nu îmi aduc nicio lezare. La cerere, pot face publice discuțiile cu ei din care să reiasă cumportamentul care a dus la trecerea pe această listă.


Sunt fie persoane problematice, fie imorale, fie monstruos de nepoliticioase, fie veșnic nemulțumite, unii în mai mică măsură decât ceilalți.


Recomand oricărui legător, restaurator, expert, prestator de servicii, dacă nu să îi evite cu celeritate, măcar să încheie un contract cu termeni clari de ambele părți înainte de a colabora.


Alexandru Mag


Ciprian Ardelean


Paul Marian (Pavel Marius Marin)


Adrian Crețu


Costel Crăciun


Nicolae Covercă


Robert Dincov

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page