top of page
Search
  • Writer's pictureMihai Vârtejaru

Cărți noi:
De obicei oamenii minunați din lumea cărții binevoiesc a-mi lăsa munca lor cadou, și nicio mulțumire nu este mai potrivită decât a le prezenta și eu, la rândul meu, publicului.

Cele de aici mi-au fost date de către Anca Tatay și tatăl acesteia, Cornel Tatai-Baltă, care între noi fie vorba, au publicat cele mai valoroase cărți pe tema gravurilor de carte românească veche, după părerea mea.
GRAVORII ÎN LEMN DE LA BLAJ (1750-1830)

(Cluj, Editura Mega, 2023)


Xilogravura are o tradiție foarte veche, fiind întâlnită, încă din a doua jumătate a mileniului 1, ca o tehnică de multiplicare grafică în Orientul îndepărtat. Dar, într‑un scop diferit, procedeul era folosit în anumite țări ale lumii cu mult timp înainte, servind la imprimarea decorativă a țesăturilor, a ceramicii și a cărămizilorornamentate cu diverse motive.

Gravura în lemn sau xilogravura („xylon” în limba greacă înseamnă „lemn”) se realizează prin imprimarea pe hârtie a unui desen incizat în relief pe o placă de lemn (clișeu).

Desenul este incizat pe placa de lemn (de păr, măr, tei, paltin, buxus etc.) tăiată, fie longitudinal, fie transversal, cu ajutorul unor cuțitașe și dăltițe speciale. Placa gravată, având desenul inversat, este acoperită cu cerneală neagră, apoi se aplică pe o foaie de hârtie. Porțiunile reliefate se imprimă pe hârtie, redând liniile și umbrele negre, iar cele adâncite lasă hârtia intactă, reprezentând petele albe. Gravorul trebuie să cunoască bine tehnica inciziilor, deoarece corecturi nu se pot face decât prin înlocuirea fragmentului de lemn respectiv, care urmează a fi gravat din nou. (Din „Introducere”)

Albumul Blajul în imagini

(Alba Iulia, Editura Altip, 2002)


Volumul prezintă 150 de imagini cu monumentele istorice din această urbe, precum și diferite obiective școlare, culturale, economico-sociale, așa cum au existat ele în epocă și cum arătau în 2002, când a fost tipărit volumul.Imagine, tradiție, simbol: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani, coordonatori: Valentin Trifescu, Gabriela Rus, Daniel Sabău

(Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014).


În volumul omagial figurează o serie de articole semnate de diferite personalități referitoare la activitatea științifică și didactică a lui Cornel Tatai-Baltă. În carte sunt publicate și 36 de studii științifice scrise de autori (colegi de breaslă, prieteni, foști doctoranzi) din țară sau străinătate, care vizează aspecte istorice, culturale și artistice.
Iuliu Moga 

(Blaj, Editura ASTRA, 2004)

 

Volumul reprezintă o veritabilă monografie dedicată pictorului blăjean Iuliu Moga (1906-1976), mult îndrăgit de locuitorii „Micii Rome” și nu numai. Cu studii libere efectuate în Italia și Franța, artistul este atras îndeosebi de realismul, impresionismul și postimpresionismul francez. Preocupat continuu de lumină și culoare, Iuliu Moga realizează reușite peisaje, flori, portrete diverse, între care pe cel al episcopului greco-catolic Inochentie Micu, adeseori reprodus, fără a se specifica numele autorului. Deosebit de sugestive și mult apreciate de istorici sunt cele două schițe în ulei, care înfățișează Marea Adunare Națională desfășurată pe Câmpia Libertății de la Blaj la 3/15 mai 1848, expuse în Muzeul de Istorie din oraș.
Tabăra Internațională de Artă „Ioan Inocențiu Micu-Klein” de la Blaj.

Edițiile I-X (1997-2006).

Sacrul reflectat în colecția prezentă 

(Alba Iulia, Editura Altip, 2007)

 

Vreme de mai bine de două decenii la Blaj s-a desfășurat cu sprijinul primăriei o tabără internațională de artă organizată de pictorul Horea Cucerzan (originar din Blaj), ceea ce a făcut ca prin mica urbe de la confluența Târnavelor să se perinde numeroși artiști plastici (pictori, sculptori, graficieni, artiști decorativi), proveniți din variate orașe din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Baia Mare, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Timișoara, Brașov, Alba Iulia, Blaj ș.a.) și din străinătate (Italia, Grecia, Bulgaria, Cehia, Germania, Canada, Republica Moldova, S.U.A.). Numeroși artiști de diferite vârste, deja consacați sau pe cale de afirmare, au abordat diverse teme, sens în care au recurs la diferite maniere: realistă, impresionistă, postimpresionistă, fovistă, cubistă, expresionistă, suprarealistă, abstractă. Respectivii artiști au donat „Micii Rome” sute de lucrări, unele deosebit de valoroase semnate de pictorii Horea Cucerzan, Teodor Răducan, Rodica, Iacob și Ion Lazăr, Marius Cilievici, Ion Sălișteanu, sau de sculptorii Radu Aftenie, Dumitru Pasima, Aurelian Bolea, Iorgos Iliopolos. Edițiile taberei s-au derulat neîntrerupt pe parcursul anilor 1997-2019, pentru ca mai apoi pandemia de Covid-19 și decesul pictorului Horea Cucerzan (2021) să pună capăt acestor reuniuni de creație.
Vasile Șt. Crișan

(Alba Iulia, Editura Altip, 2009)

 

Monografia dedicată lui Vasile Șt. Crișan (1949-2003) atrage atenția asupra unuia dintre cei mai valoroși pictori blăjeni contemporani, nepotul pictorului Vasile Crișan (1926-2000), căruia istoricul de artă Mircea Țoca i-a dedicat o biografie (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985). Format în mediile artistice clujene, Vasile Șt. Crișan abordează diverse teme: portrete, compoziții cu figuri, nuduri, peisaje, flori, diverse animale etc. Apelând la un desen sintetic și la o cromatică armonioasă, el nu dorește să descrie, ci să simbolizeze, nu aspiră să reproducă, ci să interpreteze. Așadar, artistul ne oferă o pictură originală, inteligent gândită și măiestrit executată.
Clipe din viața mea. Din biografia unui istoric de artă

(Cluj-Napoca, Editura Mega, 2023)

 

Cartea înfățișează date și aspecte semnificative din viața autorului, de la naștere (1944) și până la ieșirea din activitatea universitară (2019). Sunt prezentate evenimente plăcute, sau mai puțin plăcute, crâmpeie din viața social-politică și culturală (școală, muzeu și universitate) derulate în trei centre importante ale Transilvaniei: Blaj, Cluj-Napoca și Alba Iulia. În anexe sunt cuprinse toate scriierile autorului până la momentul apariției volumului: cărți, lucrări științifice, recenzii, cronici plastice, etc.Domnul Profesor Cornel Tatai-Baltă

91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page